Gói Ngày Hot

5.000đ/ngày

Soạn: DK AGV10 gửi 999

 • Dung lượng 3G/4G tốc độ cao: KHÔNG GIỚI HẠN  đọc tin tức, xem video giải trí trực tuyến
 • Tặng thêm 1GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 • Miễn phí 10 phút gọi nội mạng mỗi ngày
 • Đối tượng sử dụng: Tất cả các thuê bao trả trước và trả sau mạng Mobifone
Đăng Ký

Gói Cước 3G Mobifone - Gói KC90 - Gói 90k Mobi

KC90

90.000đ/ 30 ngày

 • Soạn: TOP KC90 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 1GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 30 phút gọi ngoại mạng
Đăng Ký

MC90

90.000đ/30 ngày

 • Soạn: TOP MC90 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 5GB data 3G/4G tốc độ cao
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 20 phút gọi ngoại mạng
Đăng Ký
Best

KC120

120.000đ/30 ngày

 • Soạn: TOP KC120 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 1.5GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 50 phút gọi ngoại mạng
Đăng Ký

KC150

150.000đ/ 30 ngày

 • Soạn: TOP KC150 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 2GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 80 phút ngoại mạng
Đăng Ký

MC149

149.000đ/ 30 ngày

 • Soạn: TOP MC149 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 8GB data 3G/4G tốc độ cao
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 80 phút ngoại mạng
Đăng Ký

C190

190.000đ/ 30 ngày

 • Soạn: TOP C190 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 4GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 190 phút ngoại mạng
Đăng Ký

Đăng ký MC90 Mobifone - Đăng Ký Gói 3G Mobifone - Gói Gọi Mobifone Theo Tháng - Gói MC149 Mobi

Gói 4G Mobi 70k - Gói 4G Mobifone 1 Tháng - Gói NA120 Mobi

Gói HOT

5.000đ/ ngày

 •  Dung lượng 3G/4G tốc độ cao: KHÔNG GIỚI HẠN
 •  Miễn phí 10 phút gọi  nội mạng mỗi ngày
 •  Miễn phí data đọc tin tức, xem video giải trí trực tuyến
Đăng Ký

NA70

70.000đ/30 ngày

 • Soạn: TOP NA70 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 10GB data 3G/4G tốc độ cao
Đăng Ký

NA90

90.000đ/30 ngày

 • Soạn: TOP NA90 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 15GB data 3G/4G tốc độ cao
Đăng Ký
Best

D90

90.000đ/30 ngày

 • Soạn: TOP D90 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 1GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
Đăng Ký
Best

NA120

120.000đ/30 ngày

 • Soạn: TOP NA120 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 20GB data 3G/4G tốc độ cao
Đăng Ký

C200N

200.000đ/ 30 ngày

 • Soạn: TOP C200N gửi 9084
 • Ưu đãi: 4GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •   Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút và 50 phút gọi ngoại mạng
Đăng Ký

Đăng Ký 4G Mobifone - Đăng Ký Gói 4G Mobifone - Gói NA70