Gói Ngày Hot

5.000đ/ngày

Soạn: DK AGV10 gửi 999

 • Dung lượng 3G/4G tốc độ cao: KHÔNG GIỚI HẠN đọc tin tức, xem video giải trí trực tuyến
 • Tặng thêm 1GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 • Miễn phí 10 phút gọi nội mạng mỗi ngày
 • Đối tượng sử dụng: Tất cả các thuê bao trả trước và trả sau mạng Mobifone
Đăng Ký

Gói PT90 Mobifone - Đăng Ký Gói 100k Mobi - Gói 3G Mobi

KC90

90.000đ/ 30ngày

 • Soạn: TOP KC90 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 1GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 30 phút gọi ngoại mạng
Đăng Ký

PT90

90.000đ/30 ngày

 • Soạn: TOP PT90 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 1.5GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
Đăng Ký

MXH100

100.000đ/30 ngày

 • Soạn: TOP MXH100 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 1GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí data truy cập Youtube, Facebook, TikTok
Đăng Ký

KC120

120.000đ/30 ngày

 • Soạn: TOP KC120 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 1.5GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 50 phút gọi ngoại mạng
Đăng Ký
Best

TK135

135.000đ/30 ngày

 • Soạn: TOP TK135 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 7GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
Đăng Ký
Best

TK159

159.000đ/30 ngày

 • Soạn: TOP TK159 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 6GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 100 phút gọi ngoại mạng
 •  Miễn phí data sử dụng Youtube, Facebook
Đăng Ký
Best

FM

180.000đ/30 ngày

 • Soạn: TOP FM gửi 9084
 •  Ưu đãi: 8GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 5 phút gọi ngoại mạng mỗi ngày
 •  Miễn phí sử dụng tại MobiOn
Đăng Ký

TK219

219.000đ/ 30 ngày

 • Soạn: TOP TK219 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 9GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 150 phút gọi ngoại mạng
 •  Miễn phí data sử dụng Youtube, Facebook
Đăng Ký

Gói MXH100 Mobifone - Gói Data Mobifone - Gói TK159 Mobfone - Gói FM Mobifone

Gói NA70 Mobifone - Gói Mobi 1 Tháng - Gói mobi 70k

Plus

5.000đ/ngày

 •  Dung lượng 3G/4G tốc độ cao: KHÔNG GIỚI HẠN đọc tin tức, xem video giải trí trực tuyến
 •  Tặng thêm 1GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí 10 phút gọi  nội mạng mỗi ngày
Đăng Ký

PT70

70.000đ/30 ngày

 • Soạn: TOP PT70 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 1GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
Đăng Ký

NA70

70.000đ/30 ngày

 • Soạn: TOP NA70 gửi 9084
 •  Ưu đãi : 10GB data 3G/4G tốc độ cao
Đăng Ký

NA90

90.000đ/30 ngày

 • Soạn: TOP NA90 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 15GB data 3G/4G tốc độ cao
Đăng Ký
Best

KC90

90.000đ/30 ngày

 • Soạn: TOP KC90 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 1GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 30 phút gọi ngoại mạng
Đăng Ký
Best

MFY99

99.000đ/30 ngày

 • Soạn: TOP MFY99 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 6.5GB data 3G/4G tốc độ cao
 •  Miễn phí 200 phút gọi nội mạng và 60 phút gọi ngoại mạng
Đăng Ký

Đăng Ký 4G Mobi - Gói 3G Mobifone 120k - Gói cước MFY99 Mobi

Gói Cước 4G Mobi - Gói Tiktok Mobi - Gói MXH100 Mobifone

Plus

5.000đ/ngày

 •  Dung lượng 3G/4G tốc độ cao: KHÔNG GIỚI HẠN đọc tin tức, xem video giải trí trực tuyến
 •  Tặng thêm 1GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí 10 phút gọi  nội mạng mỗi ngày
Đăng Ký

MXH90

90.000đ/30 ngày

 • Soạn: TOP MXH90 gửi 9084
 •   Ưu đãi: 1GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Không giới hạn data truy cập Youtube, Facebook
Đăng Ký
Best

MXH120

120.000đ/30 ngày

 • Soạn: TOP MXH120 gửi 9084
 •   Ưu đãi: 1GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 30 phút gọi ngoại mạng
 •  Không giới hạn data truy cập Youtube, Facebook, TikTok
Đăng Ký

CM

180.000đ/ 30 ngày

 • Soạn: TOP CM gửi 9084
 •  Ưu đãi: 8GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •   Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 5 phút ngoại mạng mỗi ngày
 •   Miễn phí sử dụng tại Clip TV
Đăng Ký

EM

180.000đ/ 30 ngày

 • Soạn: TOP EM gửi 9084
 •  Ưu đãi: 8GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •   Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 5 phút ngoại mạng mỗi ngày
 •   Miễn phí sử dụng Microsoft Office 365
Đăng Ký

BM

180.000đ/ 30 ngày

 • Soạn: TOP BM gửi 9084
 •  Ưu đãi: 8GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •   Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 5 phút ngoại mạng mỗi ngày
Đăng Ký

Đăng Ký 4G Mobifone 180k - Đăng Ký FM Mobifone- Gói EM Mobi

Gói 3G Ngày Mobi - Gói 4G Mobifone 1 Ngày 5k - Gói ED

Plus

5.000đ/ngày

 •  Dung lượng 3G/4G tốc độ cao: KHÔNG GIỚI HẠN đọc tin tức, xem video giải trí trực tuyến
 •  Tặng thêm 1GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí 10 phút gọi nội mạng mỗi ngày
Đăng Ký

D15

15.000đ/ 3 ngày

 • Soạn: TOP D15 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 3GB data 3G/4G tốc độ cao
Đăng Ký
Best

D30

30.000đ/ 7 ngày

 • Soạn: TOP D30 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 7GB data 3G/4G tốc độ cao
Đăng Ký
Best

3ED

30.000đ/ 3 ngày

 • Soạn: TOP 3ED gửi 9084
 •  Ưu đãi: 8GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 5 phút ngoại mạng mỗi ngày
Đăng Ký

3CD

30.000đ/ 3 ngày

 • Soạn: TOP 3CD gửi 9084
 •  Ưu đãi: 8GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 5 phút ngoại mạng mỗi ngày
 •  Miễn phí sử dụng tại Clip TV
Đăng Ký

7ED

70.000đ/ 3 ngày

 • Soạn: TOP 7ED gửi 9084
 •  Ưu đãi: 8GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 5 phút ngoại mạng mỗi ngày
Đăng Ký

Gói Mobifone Theo Ngày- Gói Mobifone 1 Ngày 10k - Gói 7ED Mobfone - Gói D30 Mobifone